Bezoek- en postadres
Noordenbergstraat 11
7411 NJ Deventer
route

Gemeente Deventer

(Energie)Klussenbedrijven Deventer

Vanaf december 2023

Samen met Martijn Willems van Buurtkoraal werk ik aan het opzetten van wijkgerichte (energie)buurtklussenbedrijven. De aanleiding hiervoor is energiearmoede bij veel mensen als gevolg van slechte isolatie en hoge energiekosten. Een eenmaal opgezet klussenbedrijf kan echter zoveel meer. Wij kiezen daarom voor het opzetten van klussenbedrijven met een breder profiel, gericht op energieklussen, andere nu voorkomende klussen en op de mogelijke maatschappelijke opgaven van morgen en overmorgen.

Provincie Drenthe, gemeenten Coevorden, Midden-Drenthe en Hoogeveen

Impulsteam Wonen (wooninitiatieven en flexwonen)

2022 – heden

Met het Impulsteam Wonen helpt de provincie Drenthe haar gemeenten met het bereiken van hun woningbouwdoelstelling. Via het Impulsteam wordt projectleiderscapaciteit beschikbaar gesteld. Ik ben één van deze projectleiders. Ik concentreer me daarbij op het ondersteunen van wooninitiatieven en het realiseren van flexwoningen. Dit doe ik in de rol van procesbegeleider en/of projectleider. Concreet gaat het om:

Gemeente Coevorden
procesbegeleider wooninitiatieven en flexwonen

Gemeente Midden-Drenthe
procesbegeleider wooninitiatieven en projectleider locaties flexwonen

Gemeente Hoogeveen
procesbegeleider flexwonen en huisvesting internationale werknemers

 

Coevorden werkLocatie Drostenstraat Coevorden

Gemeente Midden-Groningen

Projectleider Versterking Overschild en andere dorpen

2018 –
2022

Het dorp Overschild is ernstig getroffen door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. De inwoners zitten middenin een grote versterkingsopgave om hun woningen veilig te krijgen. De gemeente Midden-Groningen heeft hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Als projectleider heb ik deze rol zo goed mogelijk georganiseerd, samen met een multidisciplinair projectteam. De doelen van de opdracht waren: uitvoering van het dorpsvernieuwingsplan dat samen met het dorp is gemaakt, op een goede manier betrekken van de inwoners, zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende bestuurslagen en het waar mogelijk verzachten van het ingrijpende proces waar de inwoners aan blootgesteld worden.

Naast Overschild vervulde ik deze rol ook voor de dorpen Slochteren, Schildwolde, Hellum, Noord- en Zuidbroek.

Bekijk hier: de documentaire over de versterking van Overschild.

191123 OS vogelkasten_11IMG_5396

Hogeschool Inholland, Instituut gak

Experiment De wijk als werkgever

2017 –
2020

Minim eiusmod consectetur velit exercitation magna amet proident deserunt esse occaecat sunt aute nostrud velit laboris. Ullamco cillum non velit reprehenderit deserunt id eu

Experiment dat samen met de Hogeschool Inholland, lectoraat De gezonde samenleving, is ontwikkeld. Het experiment is gefinancierd door Instituut gak.

Het experiment ‘De wijk als werkgever’ kende twee doelen, namelijk:

  • het vergroten van lokale werkgelegenheid door het vinden van wijkbewoners met een manifeste en vooral latente vraag naar werk en het koppelen hiervan aan mensen die dit werk kunnen uitvoeren.
  • Het ontdekken welke rol buurtbedrijven, bewonersinitiatieven en wijkprofessionals hierbij kunnen spelen.

Het experiment is uitgevoerd in Haarlem, Deventer en Emmen. Begin 2020 is het experiment afgerond. Hier kunt u het eindrapport lezen via Microsoft Sway.

2017 WAWG 3 IMG-20180423-WA0001 wawg

Gemeente Coevorden

Projectleiding gebiedsgerichte participatie Coevorden

2016 –
2018

Projectleiding rond de ontwikkeling van gebiedsgerichte participatie binnen de gemeente Coevorden. Samen met maatschappelijke partners en bewoners vinden van nieuwe wegen voor participatie. De gemeente Coevorden hanteert als credo dat participatie een vanzelfsprekendheid is. Dit vraagt niet alleen andere mogelijkheden, maar ook een frisse kijk op wat participatie precies is. Het project heeft geleid tot een groei van de participatie in combinatie met gerichtere werkwijze binnen de gemeentelijke afdeling Actief voor werk.

IMG_6674 Fietsen AvW MO - 3 Fietsen AvW MO - 5

 

 

Gemeente Borger-Odoorn / Stichting Buurtsupport Emmen

Kwartiermaken Pilot sociale activering Borger-Odoorn (Buurtbedrijf Borger-Odoorn)

2016 –
2017

Inzet als kwartiermaker voor het opzetten van een pilotproject gericht op sociale activering van de groep mensen met een grote afstand tot werk (minder dan 30% loonwaarde) binnen de gemeente Borger-Odoorn. De pilot is een samenwerking tussen Buurtsupport, zorgorganisatie Promens Care, welzijnsorganisatie Andes, de sociale wijkteams en de gemeente Borger-Odoorn. Er is gestreefd naar een bedrijfsmatige inrichting in de vorm van een buurtbedrijf. In september 2016 is het Buurtbedrijf Borger en het Buurtbedrijf Nieuw-Buinen gestart. Nog tot medio 2017 betrokken gebleven om de ingezette koers verder te brengen en uiteindelijk geheel over te dragen aan de lokale partijen.

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

Zeehaven IJmuiden NV, Gemeente Velsen en Stad & Co

BIZ Havengebied IJmuiden – Samenwerking ondernemers

2016 –
2017

Als onderaannemer van Stad & Co meegewerkt aan de opdracht om gedurende het jaar 2016 de samenwerking tussen ondernemers op het bedrijventerrein Middenhavengebied in IJmuiden te verbeteren. Hiertoe is ingezet op de vorming van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het hele havengebied. De basis voor de BIZ is een gezamenlijk actieplan waarin de belangen van de ondernemers en van enkele belangrijke partijen samenkomen. Doel is het vasthouden van recente verbeteringen op het terrein en het oppakken van nieuwe wensen. De BIZ is 2017 gestart.

OndertekeningHavenfoto 2016 - kopie

Gemeente Haarlem, Ymere Haarlem, Pré Wonen, Elan Wonen

Werktoeleiding en Economische Activering Haarlem

2012 –
2015

Hier was ik werkzaam als projectleider Werktoeleiding en Economische Activering in Haarlem. Het werkterrein omvatte specifiek de wijken Haarlem Oost en Schalkwijk.

De opdracht was versnelling te brengen in de achterblijvende invulling van het wijkprogrammaonderdeel werktoeleiding en economische activering. Onderdeel van het programma is opzetten van het  buurtbedrijf. Haarlem-Oost. Andere onderdelen van de opdracht omvatten het organiseren van een nieuwe functie voor het Buurtcentrum Meerwijk, het ondersteunen van Ondernemend Schalkwijk en de doorontwikkeling van De Kas.

DSC_0068 Auto BBHO 2 Bord De Kas

Verschillende opdrachtgevers

Andere projecten Dien Hörn / Nico Beukema

2009 –
2017

2012 – 2017
Projectleider
Stichting Buurtsupport Emmen

2015 – 2016
Verkenning sociaal uitzendbureau
Stichting Buurtsupport Emmen

2015
Kwartiermaken Sociale Firma
Amstelring (Amsterdam)

2015
Evaluatie BIZ-traject Maasstraat Amsterdam
Stad en co

2014 – 2015
Wijkverkenner Hulp in en om het Huis(houden)
Ymere en gemeente Amsterdam

2013 – 2014
Beheer en samenwerking MOC Amstelveen
Eigen Haard, Zone3 (Amsterdam)

2011 – 2013
Projectleiding Garage Notweg
Ymere, Zone3 (Amsterdam)

2011
Ondernemerschap onderkant arbeidsmarkt
Start Foundation

2010 – 2012
Projectontwikkeling
Zone3 (Amsterdam)

2010
Inspiratie Buurt Aanpak Service Veendam
Gemeente Veendam

2009-2010
Kwartiermaken Buurtbeheerbedrijf Noord
Ymere (Amsterdam Noord)

2009
Kwartiermaken Buurtbeheerbedrijf Plato
Gemeente Winschoten