Bezoek- en postadres
Noordenbergstraat 11
7411 NJ Deventer
route

Ik breng structuur in maatschappelijk belangen en veranderings­processen.

Nico Beukema Breeed

Dien Hörn is Nico Beukema

Dien Hörn is Gronings voor ‘jouw hoekje’, maar is ook te begrijpen als jouw wijk of jouw buurt. Met de naam Dien Hörn geef ik uitdrukking aan mijn visie dat wonen, werken en persoonlijke ontwikkeling beginnen in de eigen buurt. Een vertrouwde woonplek biedt mensen de rust om zich succesvol te ontwikkelen.

Mijn naam is Nico Beukema. Ik werk als beleidsadviseur, proces- en projectleider en/of kwartiermaker binnen overheden of binnen organisaties die aan overheden gelieerd zijn. Wonen, werken en wijk- en dorpsontwikkeling zijn mijn interessegebieden. Een fijne woning en actieve participatie aan de samenleving via werk of andere activiteiten zijn eerste levensbehoeften. De basis hiervoor ligt in het alledaagse leven van mensen. Daar haak ik in mijn werk graag bij aan.

Missie

Ik wil bijdragen aan een vertrouwde woon- en werksituatie voor iedereen. Ik bied mijn opdrachtgevers mijn kennis en kunde aan om dit te stimuleren.
Ik gun iedereen een fijne woning. Ik zie graag iedereen actief deelnemen aan de samenleving. Bij voorkeur in de vorm van werk of ondernemerschap, maar ook in vrijwillige activiteiten die de leefbaarheid van de eigen woonomgeving ten goede komen. De eigen buurt of het eigen dorp hoort een vertrouwde woonomgeving te zijn als startpunt voor actieve deelname.

DSC015342zw

Inzetbaarheid en profiel

  • (Strategisch) Beleidsadviseur
  • Proces- en projectleider
  • Kwartiermaker

Ik ben een praktische organisator van veranderingen. In de dagelijkse realiteit van belangen breng ik structuur. Ik kan algemene beleidslijnen omzetten naar de uitvoeringspraktijk. Daarnaast kan ik goed orde op zaken stellen in vastgelopen processen. Kerncompetenties zijn: betrokken, analytisch, structuurbrenger, rustbrenger, betrouwbaar, transparant en een goed en snel schrijver. Ik help gemeenten, provincies, woningcorporaties, sociale ondernemingen en andere partijen woningbouwprojecten aan te jagen en/of werk en ondernemerschap in de wijk zichtbaar en toegankelijk te maken. De participatie van bewoners is in mijn aanpak een groot goed. Zonder bewoners geen leefbaarheid, werk of economie.

De Groningse naam Dien Hörn verwijst naar mijn aard en werkhouding kenmerkend voor mensen uit deze streek. Ik ben er geboren, getogen en gevormd. De specifieke sociaal-economische problematiek van Oost-Groningen heeft mij tot mijn interesses gebracht en is daarin mijn voorbeeld. De aardbevingsproblematiek van het afgelopen decennium, waarbinnen ik enkele jaren heb gewerkt, heeft deze band versterkt.